Ekonomski tehničar

  • Štampa

 

EKONOMSKI   TEHNIČAR

 

Ekonomski tehničar je izuzetno atraktivno, četvorogodišnje zanimanje, koje pruža učenicima mogućnost daljeg školovanja ili zaposlenja.

 Sticanjem zvanja ekonomski tehničar učenici poseduju potreban nivo znanja o ekonomiji,  kao teorijskoj  i primenjenoj nauci , tako da mogu samostalno obavljati sledeće poslove:

  • vode materijalno i robno knjigovodstvo za mala i srednja preduzeća
  • vrše obračun i knjiženje zarada uz popunjavanje prateće dokumentacije
  • izradjuju maloprodajne kalkulacije
  • vode evidenciju i obračun PDV-a
  • sastavljaju godišnje izveštaje za mala i srednja preduzeća
  • vode poslovnu korespondenciju

  Samim tim, ovo zanimanje je  pravi izbor  za sve vredne i preduzimljive učenike koji po završetku srednje škole žele da započnu privatan biznis ili potraže zaposlenje u nekoj privrednoj organizaciji.

 Ipak, iskustvo pokazuje da najveći broj učenika po završetku ovog zanimanja nastavlja dalje školovanje na nekom od mnogobrojnih fakulteta društvenog smera.