Elektrotehničar energetike

  • Štampa

Elektrotehničar energetike

U okviru obrazovnog profila elektrotehničar energetike školuju se učenici za obavljanje sledećih poslova:

  • Učešće u projektovanju trafo-stanica
  • Učešće u projektovanju električnih mreža niskog i visokog napona
  • Učešće u projektovanju električnih instalacija
  • Rad u ispitnim labaratorijama
  • Merenje i kontola zaštite uzemljenja
  • Održavanje i remont električne opreme, mreža i postrojenja

Elektrotehničar energetike se može zaposliti u svim granama industrije, elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke i elektroservisima.

Po završetku školovanja učenici takođe stiču osnovu i mogućnost daljeg školovanja, kako na elektrotehničkom, tako i na mnogim drugim tehničkim i prirodnim fakultetima.