Elektroinstalater

Elektroinstalater

 

Elektroinstalater se bavi  održavanjem i postavljanjem instalacija električne mreže za rasvetu, grejanje, klimatizaciju, peći, radne mašine itd. Obavlja demontažne i montažne poslove radi održavanja i adaptacije elektroinstalacija (zamena osigurača, svetlosnih tela, utikača, prekidača, kontaktora, vezivanje vodova i priključivanje kablova itd.)

Pored specijalizovanih preduzeća postoje i mnogobrojne privatne radionice u kojima se rad ne može zamisliti bez ovakvih stručnjaka pogotovo ako znamo koliko nam je teško kada ostanemo bez struje pa makar i na pola sata.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 3 godine.