Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

  • Štampa

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

 

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima – ogled je obrazovni profil gde učenici na kraju školovanja mogu da obavljaju samostalno poslove održavanja, servisiranja i opravke mehaničkih, električnih i elektronskih sistema uz elektronsku dijagnostiku ispravnosti elemenata i sistema.

Tokom školovanja učenici se osposobljavaju kroz teorijsku i praktičnu nastavu za rad na savremenim vozilima uz korišćenje najnovije dijagnostičke i merne opreme.
Praktična nastava se obavlja u školskoj auto-radionici i profesionalnim auto-servisima.

Nakon sticanja diplome jedan broj učenika nastavlja dalje školovanje na fakultetima i visokim školama. Ostali uspešno rade u  ovlašćenim servisima na poslovima za koje su se školovali.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.