Zavarivač


ZAVARIVAČ

 

Zavarivač je obrazovni profil u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala u trogodišnjem trajanju. Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje zavarivač steći će opšta i stručno-teorijska znanja o spajanju metalnih delova postupkom zagrevanja.  Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primenjuje za izradu i popravku visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija.

Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama).

Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i gasom (autogeno zavarivanje), a dosta se primenjuje i elektrootporno zavarivanje.

Zavarivači imaju veliku mogućnost zaposlenja u mašinskoj industriji i gradjevinarstvu, pošto predstavljaju veoma deficitarno zanimanje.

Operater mašinske obrade

 


OPERATER  MAŠINSKE  OBRADE

 

Operater mašinske obrade je obrazovni profil u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala u trogodišnjem trajanju. Ovaj profil je ogledni i karakteriše ga povećan broj časova praktične nastave . Operateri mašinske obrade se osposobljavaju za obradu mašinskih delova na strugu, glodalici , bušilici , brusilici , kao i na numerički upravljanim mašinama. Obrazovni profil omogućava tri izlaza :

  • оperater mašinske obrade – strugar
  • оperater mašinske obrade – glodač
  • оperater mašinske obrade – brusač

 

Izbor izlaza vrši se na kraju drugog razreda , a tokom trećeg razreda vrši se specijalizacija za izabrano zanimanje kroz praktičnu nastavu koja traje tri radna dana nedeljno.

 

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Tehničar za kompjutersko upravljanje

 

TEHNIČAR  ZA  KOMPJUTERSKO   UPRAVLJANJE

 

Tehničar za kompjutersko upravljanje je obrazovni profil u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala u četvorogodišnjem trajanju. U ovom obrazovnom profilu učenici :

  • stiču znanja iz oblasti ručnog, polumašinskog i mašinskog programiranja kompjuterski upravljanih mašina alatki koristeći programske jezike APT – EXAPT  i PRO Engineer
  • stiču osnovna znanja o  kompjuterski upravljanim mašinama alatkama
  • projektuju tehnologiju za kompjuterski upravljane mašine alatke
  • na novoj , savremenoj glodalici sa kompjuterskim upravljanjem upoznaju se sa načinom rada i unošenjem i testiranjem programa

 Mogućnosti zaposlenja postoje u svim fabrikama gde se nalaze kompjuterski upravljane mašine , a najviše u  mašinskoj industriji.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

 

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je obrazovni profil u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala u četvorogodišnjem trajanju. Po završetku školovanja u ovom obrazovnom profilu učenici će biti osposobljeni da modeliraju i analiziraju mašinske elemente i konstrukcije u trodimenzionalnom prostoru koristeći tri programska jezika – AutoCad, PRO DESKTOP i PRO Engineer. Na osnovu modeliranog dela biće osposobljeni da izradjuju tehničku dokumentaciju gde se prikazuje mašinski deo u tri projekcije. Osim navedenih užestručnih znanja, učenici stiču i opšta znanja iz oblasti mašinstva odnosno znanja iz oblasti mehanike, mašinskih materijala i elemenata, tehnologije obrade, konstruisanja, hidraulike , termodinamike itd. Mogućnosti zaposlenja postoje u konstrukcionim biroima fabrika mašinske industrije. Takodje, ovo usmerenje pruza solidnu osnovu za nastavak školovanja na tehničkim  fakultetima.