Zavarivač

  • Štampa


ZAVARIVAČ

 

Zavarivač je obrazovni profil u okviru područja rada mašinstvo i obrada metala u trogodišnjem trajanju. Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje zavarivač steći će opšta i stručno-teorijska znanja o spajanju metalnih delova postupkom zagrevanja.  Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primenjuje za izradu i popravku visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija.

Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama).

Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i gasom (autogeno zavarivanje), a dosta se primenjuje i elektrootporno zavarivanje.

Zavarivači imaju veliku mogućnost zaposlenja u mašinskoj industriji i gradjevinarstvu, pošto predstavljaju veoma deficitarno zanimanje.