Ritam rada

 Ritam rada:

Nastava je organizovana u jednoj smeni. Postupajući po uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a imajući u vidu epidemiološku situaciju nastava je organizovana tako da časovi traju po 30 minuta:

 

čas

od

do

1.

08.00

08.30

2.

08.35

09.05

3.

09.30

10.00

4.

10.05

10.35

5.

10.40

11.10

6.

11.15

11.45

7.

11.50

12.20