Nastavno osoblje

 

NASTAVNO OSOBLJE

 

  Srpski jezik i književnost

1.     Jasna Pešut

2.     Nenad Penezić

3.     Jelena Stanković


Engleski jezik

1.     Nataša Popadić 

2.      Aida Šendelj


  Matematika

1.     Novica Komarica

2.     Miloš Šalipur

3.   Dragana Cincović


  Fizika

1.     Amra Rustemović


 Hemija

1.     Marija Janjić

2.   Mira Tanasijević


 Biologija

1.     Edib Klajić


 Istorija

1.     Aleksandar Manović


Geografija

1.     Svetlana Papić


   Sociologija

1.     Jelena Prijović


 Filozofija

   1.  Srećko Gujaničić


  Ustav i prava građana

1.     Svetlana Topisirović


   Likovna kultura

   Muzička umetnost

1.   Slađana Kuburović


  Fizičko vaspitanje

1.     Duško Dujović 

2.    Sanel Gibanica

3.   Željko Otašević


  Računarstvo i informatika 

1.    Miroslav Vidović


 Ekonomska grupa predmeta

1.  Gordana Bojanić

2.  Gordana  Milinković

3. Svetlana Topisirović

4. Anica Cvijović


Mašinska grupa predmeta

1.     Dragan Ljujić

2.     Radoje Cvrkotić

3.     Raco Đajić

4.     Zvonko Prijović

5.     Aleksandar Cvrkotić

6.    Dragiša Filipović 

7.    Dalibor Pušonja

8.   Saša Vlahović

9. Olgica Vasilić

10. Zoran Cvrkotić

11. Žarko Despić

12. Vukoman Jaćimović


  Elektro grupa predmeta

1.   Dragoljub Brašovanović

2.   Olivera Đurović

3.   Vitomir Raović

4.    Miloš Milićević

5.   Ivan Samardžić

6.   Jasmina Husović

7.  Marko Sparić

8. Bosiljka Filipović


  Verska nastava

1.     Spasoja Vujanić

2.   Edin Hamzić


  Građansko vaspitanje

1. Svetlana Papić 

2. Jelena Prijović

3.  Svetlana Topisirović