Savet roditelja

  SAVET RODITELJA ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

Dragana Grujičić I-1   Slobodan Drčalić   III-1            
Miljana Kuburović     I-2            Mensur Hazirović     III-2           
Vukoman Jaćimović   I-3           Biljana Kašerić      III-3        
Viktorija Simović       I-4           Slađana Ikonić          III-4                     
Ivanka Mojićević     II-1        Sanja Milinković     IV-1         
Aleksandra Kašerić  II-2           Samira Demić      IV-2      
Brane Purić         II-3           Elvira Begović      IV-3 
Dušanka Gardović     II-4