Ekonomija

Ekonomski tehničar

 

EKONOMSKI   TEHNIČAR

 

Ekonomski tehničar je izuzetno atraktivno, četvorogodišnje zanimanje, koje pruža učenicima mogućnost daljeg školovanja ili zaposlenja.

 Sticanjem zvanja ekonomski tehničar učenici poseduju potreban nivo znanja o ekonomiji,  kao teorijskoj  i primenjenoj nauci , tako da mogu samostalno obavljati sledeće poslove:

  • vode materijalno i robno knjigovodstvo za mala i srednja preduzeća
  • vrše obračun i knjiženje zarada uz popunjavanje prateće dokumentacije
  • izradjuju maloprodajne kalkulacije
  • vode evidenciju i obračun PDV-a
  • sastavljaju godišnje izveštaje za mala i srednja preduzeća
  • vode poslovnu korespondenciju

  Samim tim, ovo zanimanje je  pravi izbor  za sve vredne i preduzimljive učenike koji po završetku srednje škole žele da započnu privatan biznis ili potraže zaposlenje u nekoj privrednoj organizaciji.

 Ipak, iskustvo pokazuje da najveći broj učenika po završetku ovog zanimanja nastavlja dalje školovanje na nekom od mnogobrojnih fakulteta društvenog smera.

  

 

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

 

U okviru obrazovnog profila elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje učenici se osposobljavaju za samostalan rad na popravci i servisiranju rashladnih i elektrotermčkih uređaja.

Mogu da obavljaju sledeće poslove:

  • Popravka i servisiranje rashladnih i termičkih uređaja u domaćinstvu
  • Popravka i servisiranje hladnjača
  • Popravka i servisiranje klimatizatora i dr.

Mogućnost zaposljenja je ogromna: sopstveni servis, privatna preduzeća, društvena preduzeća itd.
Potreba za ovim profilom je izuzetna, s obzirom na razvoj i upotrebu rashladnih i termičkih uređaja.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 3 godine.

 

Elektroinstalater

Elektroinstalater

 

Elektroinstalater se bavi  održavanjem i postavljanjem instalacija električne mreže za rasvetu, grejanje, klimatizaciju, peći, radne mašine itd. Obavlja demontažne i montažne poslove radi održavanja i adaptacije elektroinstalacija (zamena osigurača, svetlosnih tela, utikača, prekidača, kontaktora, vezivanje vodova i priključivanje kablova itd.)

Pored specijalizovanih preduzeća postoje i mnogobrojne privatne radionice u kojima se rad ne može zamisliti bez ovakvih stručnjaka pogotovo ako znamo koliko nam je teško kada ostanemo bez struje pa makar i na pola sata.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 3 godine.

 

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

 

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima – ogled je obrazovni profil gde učenici na kraju školovanja mogu da obavljaju samostalno poslove održavanja, servisiranja i opravke mehaničkih, električnih i elektronskih sistema uz elektronsku dijagnostiku ispravnosti elemenata i sistema.

Tokom školovanja učenici se osposobljavaju kroz teorijsku i praktičnu nastavu za rad na savremenim vozilima uz korišćenje najnovije dijagnostičke i merne opreme.
Praktična nastava se obavlja u školskoj auto-radionici i profesionalnim auto-servisima.

Nakon sticanja diplome jedan broj učenika nastavlja dalje školovanje na fakultetima i visokim školama. Ostali uspešno rade u  ovlašćenim servisima na poslovima za koje su se školovali.

Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

 

 

Potkategorije