Teme za maturski rad - Računari

TEME ZA MATURSKI RAD

 

Predmet: Računari

Školska godina: 2013/2014 

 

RB

Oblast

Tema

1.

Hardware

Grafičkekarticenovegeneracije

2.

Procesorinovegeneracije

3.

Matična ploča

4.

Hard disk

5.

Savremene PC komponente

6.

64-bitni procesori

7.

Računarskanapajanja

8.

Mikrofon-vrsteiprincipirada

9.

CD-ROM

10.

Štampači

 

 

 

11.

Software

Vrste memorijskih modula

12.

Programiranje mobilnih telefona

13.

Sistemi za učenje na daljinu

14.

Sistem za elektronsko učenje

15.

Active directory na windows 2003 serveru

16.

Windows 2008 server

17.

Istorijakomunikacionihmreza

18.

Microsoft virtual PC u nastavi

19.

Softverzaobraduzvuka

20.

Linuksoperativnisistem

21.

Privatnostnainternetu

22.

Internet preduzetništvo za početnike

23.

Kreiranje baze podataka u Accesu

24.

Operativni sistem

25.

Moodle administracija

26.

MySQL

27.

Modulator, demodulator

28.

Fajlformati

29.

Naprednetehnikeadministracijeračunarskihmreža

30.

Statičko I dinamičkorutiranje u OS windows 2003

31.

Održavanjeoperativnogsistema windows

32.

Bazepodataka

33.

Podizanje sistema windows 7 

Priboj,

28. februar 2013. godine