Pitanja za izborni predmet - Programiranje

 

PITANjA ZA IZBORNI PREDMET

Predmet: Programiranje

Školska godina: 2018/2019.

 

 1. Programski jezik Java (istorijski razvoj)?
 2. Tipovi podataka u Javi?
 3. Kad koristimo “int”?
 4. Kad koristimo “double”?
 5.  Kad koristimo “char”?
 6. Kad koristimo “String”?
 7. Kako se piše logicko AND i OR?
 8. Operatori i prvenstvo operatora?
 9. Ključne reči u Javi?
 10. Naredbe ciklusa?
 11. Naredbe grananja?
 12. IF naredba?
 13. SWITCH naredba?
 14. FOR petlja?
 15. WHILE petlja?
 16. DO-WHILE petlja?
 17. Nizovi?
 18. Višedimenzioni nizovi?
 19. Napisati naredbu pomoću koje unosimo celobrojnu vrednost u Javi?
 20. Napisati naredbu pomoću koje ispisujemo poruku na standarnom izlazu?
 21. Napisati skraćeni oblik od  “x=x+1“
 22. Koja je razlika izmedju “x++“ i “++x“?
 23.  Napisati program koji ispisuje sumu prvih 10 brojeva.
 24. Napisati proizvod koji ispisuje proizvod prvih 10 brojeva.
 25. Napisati program koji ispisuje vase ime i prezime.
 26. Čemu sluzi “\n“ ?
 27. Čemu sluzi “\t“ ?
 28. Čemu služi “sqrt“ i kako se koristi?
 29. Čemu služi “abs“ i kako se koristi?
 30. Naredbe skoka?
 31. Šta su metode i čemu služe?
 32. Koja metoda ne vraća vrednost?
 33. Za šta se koristi “void“?
 34. Koje metode vraćaju vrednost?
 35. Kad koristimo “exit“?
 36. Čemu služi “return“?
 37. Napisati jednu metodu koja vraća vrednost?
 38. Napisati jednu metodu koja ne vraća vrednost?
 39. Napisati program koji učitava dva broja, i ispisuje veći broj?
 40. Kako možemo odrediti da li je broj paran?
 41. Kako možemo odrediti da li je broj neparan?
 42. Čemu služi i kad koristimo mod?
 43. Kojom f-cijom ispisujemo velika slova?
 44. Čemu služi “toLowerCase“?
 45. Koja je razlika izmedju “=“ i “==“?
 46. Šta je dodela vrednosti i kako se koristi?
 47. Kad se koriste litičaste zagrade “{“ i “}“.
 48. Kad se sve stavlja “;“ na kraju?
 49. Da li se posle if, for, while petlji stavlja “;“?
 50. Napisati program koji ispisuje matricu reda [3][3].