TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ RAČUNOVODSTVA

 TEME   ZA   ZAVRŠNI   ISPIT  IZ   RAČUNOVODSTVA

ODELJENJE  IV3 -  EKONOMSKI  TEHNIČARI

 

 1.  Bilans stanja i bilansna ravnoteža
 2.  Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva
 3.  Pojam i knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha
 4.  Bilans uspeha – pregled rashoda i prihoda
 5. Godišnji obračuni i izveštaji banke
 6.  Rezultat poslovanja – utvrdjivanje i prikazivanje u bilansu
 7. Prikaz jednomesečnog poslovanja proizvodnog preduzeća na konkretnom primeru
 8. Prikaz jednomesečnog poslovanja uslužnog predsuzeća na konkretnom primeru
 9. Evidencija nabavke  robe  trgovinskih preduzeća
 10.  Realizacija  robe u unutrašnjem prometu
 11. Uvoz  i izvoz robe
 12. Komisioni poslovi
 13. Specifičnosti  bankarskog knjigovodstva
 14.  Evidencija plasmana i izvora sredstava banke
 15.  Evidencija  finansijskog rezultata banke
 16. Osnove  planiranja, kontrole  i analiz
 17. Evidencija osnovnih sredstavava
 18. Pribavljanje osnovnih sredstava
 19. Otuđivanje osnovnih sredstava.
 20. Blagajnička evidencija i dokumentacija
 21. Evidencija nabavke i troškova materijala
 22. Materijal- pojam, vrste i dokumentacija
 23. Inventar ukupne imovine i rezultata
 24. Inventar- pojam, vrste i organizacija
 25. Obračun i knjiženje rezultata poslovanja.
 26. Evidencija rashoda
 27. Evidencija prihoda
 28. Poslovni prihodi i rashodi
 29. Evidencija zaliha
 30. Godišnji obračun poslovanja preduzeća
 31. Evidencija nabavke materijala po planskoj ceni
 32. Evidencija neposlovnih i vanrednih rashodai prihoda
 33. Evidencija robe
 34. Knjigovodstveno praćenje troškova proizvodnog procesa
 35. Izrada kalkulacija u proizvodnji
 36. Sistem obračuna troškova